Afwezigheid melden

Wat vervelend dat uw kind ziek is!

Graag bij ziekte of vanwege een andere reden (bijvoorbeeld een doktersafspraak) vóór 08:15 via Social Schools de afwezigheid doorgeven.

Veel beterschap!

Mochten er speciale familieomstandigheden zijn, zoals de geboorte van een broertje of zusje, ziekte of overlijden van een familielid, dan horen wij dat ook graag. De leerkracht kan hier dan op inspelen en eventueel extra ondersteuning bieden.


Bijzonder verlof aanvragen

Uitgangspunt is dat verlof onder schooltijd niet mogelijk is, tenzij sprake is van een bijzondere reden. Verlofaanvragen dienen bij voorkeur 6 weken van te voren worden aangevraagd bij de directeur. Meer informatie over wanneer eventuele goedkeuring wordt gegeven, is te vinden in de bijlagen van de schoolgids.