Activiteiten op onze school

Alle ouders hebben via het Schoudercom-portaal een volledig overzicht van de agenda. In de onderstaande agenda vind je een overzicht van de belangrijkste data.

Om goed en betekenisvol onderwijs te bieden vinden er in de klassen startactiviteiten, thema-afsluitingen, excursies en andere culturele activiteiten plaats. Afhankelijk van de inhoud van een thema kan dat bv. een uitje naar de bakker, het museum of een voorstelling zijn. 

Daarnaast vindt er jaarlijks een aantal terugkerende schoolactiviteiten plaats. De ouderraad en het Werkschuit Cultuurfonds spelen beiden bij de meeste activiteiten een belangrijke ondersteunende rol. Zowel in financieel als in organisatorisch opzicht.

Onze agenda: