Onze missie & visie

Waar de school voor staat: “Zin in Leren mét hoofd, hart en handen”.

Op De Werkschuit staan wij voor onderwijs waar kinderen zich veilig voelen en waar ze uitgedaagd worden om te leren. Wij werken vanuit een pedagogische basis waarin kinderen nieuwsgierig en actief zijn, zelfvertrouwen hebben, kunnen kiezen en initiatieven mogen tonen. We vinden het belangrijk dat: 

 • kinderen kunnen communiceren met anderen;
 • uitdrukking kunnen geven aan gevoelens en gedachten;
 • zelfstandig en; 
 • zelf verantwoordelijk zijn.

We zien dat kinderen op onze school zin hebben in leren wanneer wij situaties aanbieden die betekenisvol voor hen zijn. 

 • Leren doen wij op onze school samen. 
 • We betrekken de kinderen bij hun eigen leerproces. 
 • Zij leren van en met elkaar door samen te werken binnen gezamenlijke betekenisvolle activiteiten. 
 • De leerkracht doet ertoe in ons onderwijs. 
 • Een goede relatie met kinderen opbouwen is de basis van waaruit wij werken. 
 • Een leerkracht bouwt samen met kinderen aan een rijke speel-leeromgeving in de klas, waar de “echte wereld” nabij is. 
 • Een leerkracht doet voor en mee in speel-leer­situaties. 

Op deze manier worden kinderen gestimuleerd en gevolgd in hun ontwikkeling. De kinderen op onze school ervaren op deze manier dat leren zinvol én leuk is.

Wat we willen bereiken

Op De Werkschuit willen wij de kinderen voorbereiden op hun toekomstige rol in de samenleving. We willen dat ze zich ontwikkelen tot verantwoordelijke en zelfstandige volwassenen. Ons onderwijs richt zich daarom op de brede persoonsontwikkeling van het kind, specifieke kennis en vaardigheden dragen daaraan bij. De basiskenmerken, emotioneel vrij zijn, nieuwsgierig zijn en zelfvertrouwen hebben, zien wij als voorwaarden om tot ontwikkeling en leren te komen. Met ons onderwijs bieden wij kinderen een goede basis in taal en rekenen en verkennen zij de wereld om hen heen. 

We werken aan sociale competenties, persoonsvorming en burgerschapsvorming. Daarnaast leren wij hen vaardigheden aan als samenwerken, problemen oplossen en communiceren. Wij leren hen leren en werken aan mediawijsheid en ICT-vaardigheden. Wij dagen onze kinderen uit om hun eigen kwaliteiten en talenten te ontwikkelen en we hebben hoge verwachtingen. Op De Werkschuit willen we onderwijs bieden waar je wat aan hebt, voor nu en later!