Breed aanbod

Op De Werkschuit stimuleren we de brede ontwikkeling van het kind. Niet alleen cognitief. Ook creatief, muzikaal en motorisch. We werken hierin samen met vakleerkrachten en diverse externe organisaties. Het onderwijs op onze school is hierdoor van hoge kwaliteit.

Bewegingsonderwijs

Bewegen is de basis om te groeien. Kinderen hebben een natuurlijke beweegdrang. Die willen we optimaal stimuleren, zodat kinderen plezier hebben in sport en bewegen. Ook bij de sociale ontwikkeling van kinderen speelt bewegingsonderwijs een belangrijke rol. Leren wachten op je beurt, delen, samenwerken, omgaan met verliezen. Alle kinderen krijgen vanaf groep 3 twee keer per week gymles van onze vakleerkracht gym in onze eigen gymzaal. Onze kleuters krijgen 1 keer in de week gym van de vakleerkracht en 1 keer van hun eigen leerkracht.

Kunst- en cultuureducatie

Cultuur en kunst zit verweven in de thema’s waarmee we werken. We halen de echte wereld binnen of gaan erop uit om de echte wereld te verkennen. Een uitstapje naar een museum, een workshop bij een kunstenaar of dansvoorstelling hoort daarbij. We willen de horizon van kinderen verbreden en stimuleren creativiteit op allerlei gebieden. Cultuureducatie is ook een belangrijk middel om eigen talenten en eigenheid te ontdekken en te waarderen. We werken samen met Stichting Hart, kunstenaars en musea. Met de bijdrage van ouders aan het Werkschuit Cultuurfonds kunnen wij onze thema’s op deze wijze verrijken.

Muziek

Kinderen kunnen op school hun muzikale mogelijkheden ontdekken en ontwikkelen. Dat doen we door te zingen, het bespelen van instrumenten en luisteren naar muziek. We werken samen met de organisatie ‘Hallo Muziek’. Iedere week krijgen de kinderen muziekles van ervaren muziekdocenten.

  • In groep 1 t/m 4 krijgen de kinderen wekelijks muziekles aangeboden volgens de ‘Da Capo methode’. Zij zingen, bewegen en musiceren op eenvoudige instrumenten.
  • In groep 5 t/m 8 wordt het muziekonderwijs uitgebreid met het leren bespelen van verschillende muziekinstrumenten. De instrumenten die worden bespeeld zijn gitaar, viool, cello, harp, keyboard, samba, djembé, trompet en klarinet. De snaar- en blaasinstrumenten mogen de kinderen ook mee naar huis nemen.

Jaarlijks worden er open muzieklessen gegeven of worden ouders uitgenodigd voor een uitvoering. De lessen van Hallo Muziek worden mede bekostigd uit het Werkschuit Cultuurfonds.

Wetenschap en technologie

In al onze groepen verbinden we onderzoekend leren aan de thema’s. De wereld verandert snel door de ontwikkeling van de technologie. Wetenschap & Technologie prikkelt de natuurlijke nieuwsgierigheid van kinderen. Het nodigt leerlingen uit om door te denken en te vragen. Het daagt kinderen uit om op onderzoek uit te gaan en oplossingen te bedenken voor problemen die ze interessant vinden. De leerlingen van De Werkschuit ontwikkelen vaardigheden die zij nu en in de toekomst nodig zullen hebben.

Naschoolse cursus Mad Science

De Werkschuit werkt samen met Mad Science: een naschoolse wetenschap- en techniekcursus. Mad Science staat voor ‘te gekke wetenschap na schooltijd’. Zes weken lang worden ze meegenomen in de in de wondere wereld van experimenten, proefjes en demonstraties.

In het kort:

  • Voor kinderen uit groep 3 t/m 8.
  • Elk jaar weer nieuwe lessen, dus leuk om vaker mee te doen.
  • Kinderen krijgen een eerste indruk van wetenschap en techniek.
  • Elke les staat een nieuw thema centraal en wordt de wetenschap en techniek die daarachter zit uitgelegd.
  • Uiteraard gaat ook iedereen zelf aan de slag als een echte wetenschapper.

Meer informatie: https://nederland.madscience.org/naschoolsecursus

Meer weten?

Meer weten over onze vak lessen? Download dan hier onze schoolgids.