Een vernieuwende visie op leren en onderwijzen

Als kinderen gemotiveerd en betrokken zijn, leren ze beter. Daarom werken we met thema’s die de natuurlijke nieuwsgierigheid van kinderen prikkelen. Spel en onderzoek staan centraal om kinderen de brede ontwikkeling mee te geven. Op onze school leer je over de wereld en over jezelf.

Ontwikkelingsgericht Onderwijs (OGO)

Deze term leggen we graag even uit, want elke school en elk type onderwijs is toch gericht op de ontwikkeling van het kind? Dat klopt. Een OGO school doet dat alleen net even anders dan een reguliere school.

We werken met thema’s die we in samenwerking met leerlingen ontwikkelen en uitwerken. Wat speelt in hun wereld? Wat willen ze ontdekken? Waar zijn ze aan toe? Waar ligt de groei? Alle vakken komen in de thema’s aan bod, de theorie en de praktijk. Het binnen halen van de echte wereld is voor ons heel belangrijk. Door gastsprekers uit te nodigen, echte materialen in de klas te halen en we gaan op excursies om de echte wereld te onderzoeken.

Kinderen zien zo het nut van elk afzonderlijk vak, dat motiveert om ermee aan de slag te gaan. Deze manier van werken stimuleert de nieuwsgierigheid en maakt leren leuk. Iedereen gaat op onderzoek uit. Verbanden worden gelegd, kwartjes gaan vallen, werelden komen samen en de kennis wordt eigen gemaakt.

Betekenisvol leren

OGO onderwijs zorgt dat leerlingen leren over de wereld en zichzelf. Niet omdat bepaalde onderwerpen in een lesboek staan, maar omdat je zelf ontdekt hoe belangrijk sommige dingen zijn. Betekenisvol leren noemen wij dat. Zo leer je de wereld steeds beter te begrijpen en kan je makkelijker je eigen plek vinden in de maatschappij.

Hoe maken we het waar?

OGO is uitdagend voor de leerlingen en voor ons als team. Daarom zijn onze teamleden extra geschoold, volgen we specifieke trainingen en cursussen en krijgen we begeleiding bij het uitwerken van de thema’s. Zo zorgen we voor uitdagend onderwijs en garanderen we dat de leerdoelen meer dan gehaald worden.

Meer weten over OGO? Bekijk de website of download hier onze schoolgids. 


Wetenschappelijke inzichten over OGO

Het OGO-concept heeft een stevige wetenschappelijke basis en heeft zich bewezen in de praktijk. OGO gaat uit van een holistisch mensbeeld. OGO scholen stimuleren kinderen om in hun ontwikkeling steeds een stap verder te zetten. Enkele onderzoeksresultaten op een rij:

  • Leerlingen in OGO hebben een hogere intrinsieke en leermotivatie dan leerlingen in meer programmagerichte scholen. Daarnaast blijkt uit een onderzoek op drie OGO-scholen en drie programmagerichte scholen dat de leerlingen op de onderzochte OGO-scholen een hogere motivatie hebben voor het lezen van informatie teksten.
  • De sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen in OGO verloopt beter dan in het reguliere onderwijs. In groep 2 hebben de leerlingen een positievere werkhouding ontwikkeld en gaan zij op een prettigere manier met elkaar om.
  • De ontwikkeling van schrijfvaardigheden in groep 3 en 4 verloopt in OGO beter dan in programmagerichte scholen.
  • In groep 4 worden de vaardigheden om begrijpend te kunnen lezen beter beheerst in vergelijking met leerlingen in programmagerichte scholen.
  • In de groepen 1 en 2 van Ontwikkelingsgerichte scholen vormt schematiseren een belangrijk onderdeel van het reken- wiskundeonderwijs. In de schoenenwinkel maken kinderen bijvoorbeeld een staafdiagram, om zicht te krijgen op de beschikbare voorraad.
  • Leraren in OGO weten de doelen voor reken-wiskundeonderwijs te verbinden aan betekenisvolle activiteiten. Dit zorgt voor betrokken leerlingen en goede resultaten.

De bijbehorende wetenschappelijke onderzoeken en ander relevante informatie naar de opbrengsten van Ontwikkelingsgericht Onderwijs is te vinden op www.ogo-academie.nl