Een kleine school in een grote stad

De Werkschuit is een veilige haven waar de leerkrachten samen met kinderen en ouders een fijne school hebben opgebouwd. Het gebouw van De Werkschuit biedt ruimte voor onderwijs, naschoolse opvang en een kinderdagverblijf van HERO Kindercentra. De school heeft aantrekkelijke lokalen, een uitdagend en mooi gerenoveerde gymzaal en een prachtig groen schoolplein waar kinderen heerlijk kunnen buitenspelen.  

We zijn er trots op in dit gebouw ons onderwijs, met ruimte voor kunst, sport, cultuur en natuur vorm te mogen geven. Wij willen dat onze school een plek is waar kinderen kunnen leren met hun hoofd, hart en handen.


Achtergrond

Op 1 december 2012 hebben wij onze deuren geopend, om het groeiende aantal kinderen in het Kleverpark naar een school in de buurt te kunnen laten gaan. Met twee leerlingen zijn we begonnen. Dit schooljaar zijn wij uitgegroeid tot een school met 220 leerlingen verdeeld over 10 groepen 1t/m 8.

De Werkschuit is een interconfessionele basisschool met een open karakter. Alle kinderen komen bij ons op school in aanraking met het christelijk geloof, met interesse voor andere levensbeschouwingen en wereldgodsdiensten. Deze uitgangspunten zijn voor ons belangrijk. We vertalen ze door naar de manier waarop we met elkaar omgaan in onze Vreedzame school. Het is voor ons vanzelfsprekend dat kinderen oog, oor en hart hebben voor elkaar.

Stichting Twijs

De Werkschuit maakt deel uit van Stichting TWijs. Deze is per 1 januari 2020 ontstaan na een fusie van de stichtingen Sint Bavo en Salomo. Ruim 7500 leerlingen bezoeken onze 31 scholen in de gemeenten Bloemendaal, Haarlem, Haarlemmermeer, Heemstede en Zandvoort.

Geïnspireerd door de Sustainable Development Goals van de United Nations hebben we in eerste instantie onze blik gericht op het jaar 2030. In de komende tien jaar worden 10.000 nieuwe kinderen aan ons toevertrouwd en dezelfde periode verlaten 10.000 kinderen onze scholen - acht jaar ouder, vaardiger, aardiger en waardiger.

Samen ontwikkelen we bij de kinderen de wijsheid om hun plaats in de wereld te vinden. Met 800 medewerkers zijn we trots dat we dit mogen doen. Die trots komt terug in de de naam: TWijs. Tienduizend kinderen Wereldwijs.