Een kleine school in een grote stad

De Werkschuit is een veilige haven waar de leerkrachten samen met kinderen en ouders een fijne school hebben opgebouwd. We vormen een hechte gemeenschap waarin leerlingen, ouders en leraren elkaar goed kennen. Dit zorgt voor een gevoel van verbondenheid en saamhorigheid. 

Door de omvang met ca. 220 kinderen voelt de school voor de kinderen als een veilige en vertrouwde plek. We kennen elkaar daardoor allemaal van gezicht. Zeker bij de jonge leerlingen helpt deze herkenning en vertrouwdheid erbij dat ze zich direct thuis voelen. Ze zitten goed in hun vel, wat ook blijkt uit de score van 8,5 op leerlingentevredenheid, ver boven het gemiddelde. We zijn er trots op dat deze verbondenheid bijdraagt aan een omgeving waarin iedereen elkaar ondersteunt en waarin we samen groeien en leren.

Het gebouw van De Werkschuit biedt ruimte voor onderwijs, naschoolse opvang en een kinderdagverblijf van HERO Kindercentra. De school heeft aantrekkelijke lokalen, een uitdagende gymzaal en een prachtig groen schoolplein waar kinderen heerlijk kunnen buitenspelen. 


Achtergrond

Op 1 december 2012 hebben wij onze deuren geopend, om het groeiende aantal kinderen in het Kleverpark naar een school in de buurt te kunnen laten gaan. Met twee leerlingen zijn we begonnen. Dit schooljaar zijn wij uitgegroeid tot een school met 220 leerlingen verdeeld over 10 groepen 1 t/m 8.