Een kleine school in een grote stad

De Werkschuit is een veilige haven waar de leerkrachten samen met kinderen en ouders een fijne school hebben opgebouwd. Het gebouw van De Werkschuit biedt ruimte voor onderwijs, naschoolse opvang en een kinderdagverblijf van HERO Kindercentra. De school heeft aantrekkelijke lokalen, een uitdagend en mooi gerenoveerde gymzaal en een prachtig groen schoolplein waar kinderen heerlijk kunnen buitenspelen.  

We zijn er trots op in dit gebouw ons onderwijs, met ruimte voor kunst, sport, cultuur en natuur vorm te mogen geven. Wij willen dat onze school een plek is waar kinderen kunnen leren met hun hoofd, hart en handen.


Achtergrond

Op 1 december 2012 hebben wij onze deuren geopend, om het groeiende aantal kinderen in het Kleverpark naar een school in de buurt te kunnen laten gaan. Met twee leerlingen zijn we begonnen. Dit schooljaar zijn wij uitgegroeid tot een school met 220 leerlingen verdeeld over 10 groepen 1t/m 8.

De Werkschuit is een interconfessionele basisschool met een open karakter. Alle kinderen komen bij ons op school in aanraking met het christelijk geloof, met interesse voor andere levensbeschouwingen en wereldgodsdiensten. Deze uitgangspunten zijn voor ons belangrijk. We vertalen ze door naar de manier waarop we met elkaar omgaan in onze Vreedzame school. Het is voor ons vanzelfsprekend dat kinderen oog, oor en hart hebben voor elkaar.

Stichting Twijs

Basisschool De Werkschuit maakt deel uit van stichting Twijs, stichting voor christelijk/katholiek Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland. Onze stichting streeft ernaar om de scholen goed te besturen en de belangen van het christelijk primair onderwijs in de regio optimaal te behartigen. TWijs staat voor wijsheid. Wij willen de kinderen leren om ‘wijs’ in het leven te staan – waarbij ‘wijs’ niet alleen staat voor het hebben van kennis. Wij hopen dat de kinderen ook ‘duurzame vaardigheden’ ontwikkelen: inzicht, een onafhankelijke opstelling, mensenkennis en om nu en later de juiste keuzes kunnen maken.