Wij zijn een vreedzame school

We willen een fijne en veilige school zijn voor ieder kind. Daarom gebruiken wij de methode ‘Vreedzame School’. We leren om:

  • Oog, oor en hart te hebben voor elkaar
  • Samen te werken
  • Verantwoordelijkheid te nemen voor jezelf en elkaar
  • Constructief conflicten op te lossen
  • Op een democratische manier met elkaar beslissingen te nemen
  • Open te staan voor verschillen tussen mensen.

Meer weten? Bekijk dit filmpje: 


Positief schoolklimaat

We kijken samen naar wat goed gaat en bekrachtigen dat gedrag. Zo creëren we een positieve sfeer op school: voor leerlingen, medewerkers en ouders. We werken met de werkwijze van Positive Behavior Support (PBS). Dit is een schoolbrede, preventieve aanpak.

Om positief gedrag te stimuleren is het belangrijk dat iedereen weet wat de regels zijn en welk gedrag er in bepaalde situaties verwacht wordt. Daarom hebben we op school ‘De Gouden Regels’ geformuleerd. In de klas oefenen we volop sociale vaardigheden en het gewenste gedrag. Want wanneer je je goed voelt op school kan je komen tot leren.


Weerbaarheid, relaties en seksualiteit

Een gezonde kijk op relaties en seksualiteit en een open en assertieve houding; dat gunnen we iedere leerling. Maar hoe besteed je op een passende manier aandacht aan dit soms gevoelige thema? 

Op onze school werken we met het programma ‘Kriebels in De Vreedzame School’. 

Meer weten? Bekijk dan onderstaande filmpje: