Velserstraat 55
2023 EB  Haarlem

023 526 12 60
info@werkschuit-haarlem.nl

Welkom op de groepspagina van gym!

Gym (officieel heet het vak eigenlijk 'bewegingsonderwijs')  is een heel belangrijk vak voor de ontwikkeling van een kind. Tijdens de lessen bewegingsonderwijs leren de kinderen ontzettend veel. Natuurlijk allerlei motorische vaardigheden: zogenaamde grondvormen van bewegen als balanceren, klimmen/klauteren, stoeien, enzovoorts. En later meer 'echte' sporten als basketbal, hockey, trefbal, enzovoorts. Maar ook aspecten als samenwerken, samen sporten, winst/verlies, elkaar helpen/geholpen worden en natuurlijk het op je eigen niveau leren sporten en bewegen. Gymles is dus meer dan bewegen!


Nu maakt het ene kind een heel andere ontwikkeling door dan de ander en zal ook in de les bewegingsonderwijs niveauverschil te zien zijn. Hier wordt tijdens de les op ingespeeld. Het klassikaal bokspringen of ringzwaaien is dan ook lang verleden tijd. Niet meer iedereen die je aankijkt als je niet over de bok komt. Tegenwoordig werken we in meerdere vakken met verschillende opstellingen. Iedereen kan in een vak, in een klein groepje, op zijn eigen niveau aan de slag.

Wil je nog meer weten over de lessen bewegingsonderwijs, loop dan na schooltijd een keer binnen of stuur een mailtje naar:

lisanne.bouten@werkschuit-salomoscholen.nl

Met sportieve groet,

Juf Lisanne

 

Contact

Velserstraat 55
2023 EB  Haarlem

023 526 12 60
info@werkschuit-haarlem.nl