Kasteelheer Simon Ter Plaatse der Haarlemmigheid

Vorige week ontvingen de kinderen een brief van Kasteelheer Simon Ter Plaatse der Haarlemmigheid. Hij was verheugd om hen te mogen benoemen tot zijn horigen. Ze moeten een kasteel voor hem bouwen, in ruil voor zijn bescherming, voedsel en onderdak.

Enthousiast zijn we eerst gaan onderzoeken wat er allemaal in en aan een kasteel zit. We hebben er ontwerptekeningen van gemaakt en zijn ons daarna gaan verdiepen in het leven van een horige. Ai! Dat bleek lang niet zo mooi te zijn als die kasteelheer doet voorkomen!

We gaan wel dat kasteel voor hem bouwen, maar gaan dan onderzoeken wat we moeten kunnen en weten om hoger op de Middeleeuwse, sociale ladder te komen!

Hij heeft ook nog eisen gesteld aan de vorm en plaats van het kasteel. Om de bouw goed vorm te kunnen geven, hebben we karton nodig.

Nanette, groep 5

Ander nieuws

Lustrumfeest voor Werkschuit ouders en medewerkers

Tien jaar De Werkschuit: dat gaan we met de kinderen uitgebreid vieren. Maar ook voor de ouders en medewerkers komt er een groots feest! Zet 15 april 2023 vast in de agenda!

[groep 1-2] Bezoek van de verloskundige

Vandaag kwam de verloskundige bij de kleuters in de klas, passend bij ons huidige thema 'Oei, ik groei'. Ze vertelde over de baby in de buik. De baby begint als een korreltje suiker en groeit en groeit en groeit. Dan moet de baby uit de buik, dat voelt een beetje als poepen.

[groep 6] Opa Jan & Jan vertellen over de waternoodsramp

Een indrukwekkend bezoek en verslag waar de kinderen stil van raken

[groep 8] Natte voeten?

De actualiteit kwam de klas binnen: de watersnoodramp (dit jaar 70 jaar geleden) en de vele overstromingen in het binnenland. De grote vraag: houden we het nog droog?