Kasteelheer Simon Ter Plaatse der Haarlemmigheid

Vorige week ontvingen de kinderen een brief van Kasteelheer Simon Ter Plaatse der Haarlemmigheid. Hij was verheugd om hen te mogen benoemen tot zijn horigen. Ze moeten een kasteel voor hem bouwen, in ruil voor zijn bescherming, voedsel en onderdak.

Enthousiast zijn we eerst gaan onderzoeken wat er allemaal in en aan een kasteel zit. We hebben er ontwerptekeningen van gemaakt en zijn ons daarna gaan verdiepen in het leven van een horige. Ai! Dat bleek lang niet zo mooi te zijn als die kasteelheer doet voorkomen!

We gaan wel dat kasteel voor hem bouwen, maar gaan dan onderzoeken wat we moeten kunnen en weten om hoger op de Middeleeuwse, sociale ladder te komen!

Hij heeft ook nog eisen gesteld aan de vorm en plaats van het kasteel. Om de bouw goed vorm te kunnen geven, hebben we karton nodig.

Nanette, groep 5

Ander nieuws

[groep 1/2] Sportdag!

Op maandagochtend 25 september was het weer om door een ringetje te halen, en dat kwam goed uit, want het was tijd voor de langverwachte sportdag voor groep 1 tot en met 3! Het zonnetje straalde aan de hemel, en de opwinding was voelbaar in de lucht.

[groep 1/2] Het nieuwe thema: de supermarkt

Wat zijn de kinderen deze week weer lekker bezig geweest. Naar aanleiding van een brief van een klant (zie foto) is de winkel helemaal netjes gemaakt.

[groep 6] We zijn gestart!

In het kader van de "gouden weken" waarbinnen we aandacht besteden aan positieve groepsvorming hebben we veel samen gepraat, afspraken gemaakt en spelletjes gedaan

[groep 4] Een nieuw schooljaar is begonnen!

Wat zijn we weer fijn gestart, alsof we elkaar niet 6 weken hebben gemist. Het nieuwe lokaal is verkend, de nieuwe dingen benoemd en getest.