Trossen los!

Regelmatig krijgen we in de maandagochtendkring foto's te zien van activiteiten die kinderen in het weekend hebben ondernomen. Deze maandag bracht ik, juf Nanette, zelf foto's in. Ik was bij de Kop van de Haven geweest in IJmuiden. Ik waaide er bijna uit m'n sokken, maar was vooral onder de indruk van de grote hoeveelheid en diversiteit aan schepen. Ik nam de kinderen mee in mijn verwondering en daagde hen uit om zoveel mogelijk verschillende soorten boten / schepen op te schrijven. Daarna gingen we er een gezamenlijke lijst van maken. Spannend! Zouden we de 15 halen? Ha! nou, nog veel meer! En vandaag kwamen er alweer wat bij. "De Werkschuit is ook een boot! De Werkboot!"

Op één van de foto's staat: 'Hier begint de zee'. Die foto was aanleiding om eens met elkaar na te denken over de grootte van de zee. We maakten er een zgn woordtrap van. En hoe mooi om te zien welke namen van zeeën, meren en oceanen de kinderen al kennen. We dachten hardop na over waar de zee naartoe gaat en de vraag is nu hoe Sinterklaas bij Nederland kan komen met zijn boot.
Dat gaan we onderzoeken in de atlas. Kinderen die er thuis één hebben mogen die meenemen. Wat zal dat mooie ontdekkingen opleveren!

De kinderen houden van experimenteren. En dat hebben ze vandaag gedaan. Met verschillende papiersoorten (A4 papier, karton, krantenpapier en schilderpapier) mochten ze een bootje vouwen. Als hulpmiddel kregen ze verschillende soorten stappenplannen. Er werd goed samengewerkt en vooraf was duidelijk gemaakt dat het bij experimenteren gaat om proberen, doorzetten, opnieuw beginnen en samen verbeteren. Wie naar de foto's kijkt ziet hoe trots de kinderen zijn. Op het product maar vooral op het proces. Er werden al allerlei toevoegingen gedaan aan de bootjes, wat weer een mooie input is voor woordenschat en het gaan stellen van onderzoeksvragen.

Nu gaan we met de kinderen nadenken over wat we gaan spelen. De kans dat we kapitein worden is heel groot!

De trossen zijn los, we gaan met volle kracht vooruit! Werkschuit Ahoy maatjes!

Ander nieuws

Avondvierdaagse 2024!

Wat een ge-wel-di-ge avondvierdaagse weer! We liepen door achtereenvolgens Caprera, bij de Oosterplas en sloten af bij Duin- en Kruidberg. Middenin de natuur dus!

[groep 4] Wij werken in de theaterwerkplaats

We hebben een deel van het echte podium de klas in gesjouwd zodat we er nog meer plezier in krijgen. Hoe leuk om nu, binnen de veiligheid van je eigen groep te mogen oefenen in optreden. Ze hebben vandaag allemaal op het podium gestaan!

[groep 7] Schoolvoetbal toernooi!

Vrijdag 24 juni deed groep 7 van de Werkschuit mee met het schoolvoetbaltoernooi!

[groep 1/2] Start thema 'Ridders en Kastelen'

Het avontuur begon op een doodgewone dinsdagochtend, toen er plots een mysterieuze brief opdook in de klas. De afzender? Don Frederik, de bewoner van het kasteel in de kweektuin.