Start van het schooljaar

We zijn fijn gestart met elkaar! Heel vertrouwd en vooral heel gezellig.

We hebben al een start gemaakt met ons thema, door te praten met elkaar over de gebouwde hutten. Ook hebben we er al over geschreven. Er kwamen al verschillende vragen met boven:

Wanneer is iets natuur?

Hoe bouw je de stevigste hut?

Hoe maak je een hut waterdicht, zodat je er in kunt slapen?

Genoeg aanknopingspunten voor weer wat onderzoekjes. Heeft iemand misschien een gietertje te leen, met een kop met gaatjes erop? (Zodat we een gedoseerde regenbui na kunnen doen)

Uiteraard zijn er in de klas ook al diverse huren gebouwd. Ook is er een begin gemaakt met het knutselen van de verjaardagskalender.

Juf Sarin
Groep 4

Ander nieuws

Lustrumfeest voor Werkschuit ouders en medewerkers

Tien jaar De Werkschuit: dat gaan we met de kinderen uitgebreid vieren. Maar ook voor de ouders en medewerkers komt er een groots feest! Zet 15 april 2023 vast in de agenda!

[groep 1-2] Bezoek van de verloskundige

Vandaag kwam de verloskundige bij de kleuters in de klas, passend bij ons huidige thema 'Oei, ik groei'. Ze vertelde over de baby in de buik. De baby begint als een korreltje suiker en groeit en groeit en groeit. Dan moet de baby uit de buik, dat voelt een beetje als poepen.

[groep 6] Opa Jan & Jan vertellen over de waternoodsramp

Een indrukwekkend bezoek en verslag waar de kinderen stil van raken

[groep 8] Natte voeten?

De actualiteit kwam de klas binnen: de watersnoodramp (dit jaar 70 jaar geleden) en de vele overstromingen in het binnenland. De grote vraag: houden we het nog droog?