Velserstraat 55
2023 EB  Haarlem

023 526 12 60
info@werkschuit-haarlem.nl

Tussenschoolse opvang in schooljaar 2018-2019

Alle kinderen blijven  over op school. De kosten voor de tussenschoolse opvang is € 58,- per kind per jaar in groep 1 – 3 en € 70,- per kind per jaar in groep 4 – 8. Instromers in de onderbouw die later in het jaar instromen betalen € 5,50 per resterende maand.

Het bedrag kan worden overgemaakt op rekening NL67 RABO 0320 8926 97 Salomo Werkschuit TSO OV o.v.v. de naam en de groep van uw kind(eren).

De leerkrachten eten met de kinderen in de klas voor of na het buitenspelen. Een vaste ploeg overblijfkrachten houdt tijdens het buitenspelen toezicht op het schoolplein.

Contact

Velserstraat 55
2023 EB  Haarlem

023 526 12 60
info@werkschuit-haarlem.nl