Velserstraat 55
2023 EB  Haarlem

023 526 12 60
info@werkschuit-haarlem.nl

Uw kind bij ons op school

KIJK BEZOEK

Momenteel zijn er geen kijkbezoeken. 

U kunt een introductie filmpje opvragen door een  mail te sturen naar administratie@werkschuit-haarlem.nl

I.v.m het corona virus gaan de informatieochtenden van dit schooljaar in aangepaste vorm door. Wij laten graag onze school aan u zien middels een kijkbezoek, in kleine groepen van 3 personen. Er is plek voor 1 ouder per kind, er kunnen geen kinderen mee.

Wilt u vooraf aan het bezoek onze schoolgids lezen, heeft u nog vragen dan kunt u deze stellen tijdens het bezoek.

De schoolgids vindt u op onze website, www.werkschuit-haarlem.nl onder het kopje onderwijs.

U kunt zich aanmelden via administratie@werkschuit-haarlem.nl, met de geboortedatum van uw kind.

Deze kijkbezoeken zijn voor de aanmelding voor de kinderen die zich moeten aanmelden voor de sluitingsdatum 26-5-2021.

U bent welkom wanneer u geen klachten heeft. Het dragen van een mondkapje is verplicht, we houden 1,5 meter afstand tot elkaar.

De volgende data hebben we KIJKBEZOEK:

Aanmelden van kinderen geboren vanaf 1 januari 2018 t/m 31 augustus 2018 

Voor het eerst naar de basisschool Als uw kind vier jaar is, kan het naar de basisschool. In Haarlem geldt het plaatsingsbeleid voor kinderen die vanaf 1 januari 2015 geboren zijn. Op alle basisscholen verloopt het aanmelden op dezelfde manier. Alle aangemelde kinderen, die in dezelfde periode geboren zijn, worden gelijktijdig en volgens dezelfde regels geplaatst.     

Aanmelden voor de basisschool 

Kinderen die tussen 1 augustus 2017 en 31 augustus 2018 geboren zijn, kunnen vanaf 12 november 2020 aangemeld worden. Begin november 2020 ontvangen deze ouders de brochure ‘Voor het eerst naar de basisschool in Haarlem’ met het aanmeldformulier, waarop de kindgegevens staan voorgedrukt. U meldt uw kind aan door dit aanmeldformulier bij de school van uw eerste keuze in te leveren. U mag elke school in Haarlem kiezen; er zijn totaal 49 basisscholen. Ook kinderen uit buurgemeenten zijn welkom op Haarlemse basisscholen.

In het najaar van 2021 zullen ouders met een kind dat tussen 1 september 2018  en 31 augustus 2019 geboren is de brochure en hun aanmeldformulier ontvangen. Daarna kunnen zij hun kind aanmelden.

Belangrijk: Altijd (opnieuw) aanmelden

Wanneer u uw kind in het verleden heeft aangemeld, zal u uw kind met dit aanmeldformulier opnieuw moeten aanmelden. Ook als er al een oudere broer of zus op de school zit, is het noodzakelijk om het jongere kind met het aanmeldformulier aan te melden.

Voorrangsscholen

Elk kind in Haarlem heeft voorrang op de zes - op loopafstand - dichtstbijzijnde basisscholen. Wanneer u op www.NaarschoolinHaarlem.nl postcode, huisnummer én geboortedatum van uw kind invult, worden alle scholen in volgorde vanaf dit adres getoond en ziet u op welke scholen uw kind voorrang heeft. Bij het bepalen van uw scholen van voorkeur mag u elke school in Haarlem kiezen.  

Voor de woonadressen buiten Haarlem die op minder dan 1.000 meter loopafstand van onze school liggen, is onze school ook een voorrangsschool. De aangemelde kinderen die op deze adressen wonen, worden gelijk behandeld als een Haarlems kind dat onze school als voorrangsschool heeft. Kijk op NaarschoolinHaarlem.nl om te zien of uw woonadres op onze school voorrang heeft. Wanneer onze school geen voorrangsschool voor uw kind is, staat het u ook vrij om uw kind toch bij ons aan te melden. Uw kind komt in aanmerking voor een plaats wanneer de aangemelde Haarlemse kinderen zijn geplaatst. 

 

Wat moet u doen

Als onze school uw eerste voorkeur is, lever dan het aanmeldformulier (geen kopie of scan) bij ons in.

·       Controleer de voorgedrukte gegevens (naam, geboortedatum, officiële woonadres van uw kind). Als hier fouten in staan, verander dit dan op het formulier.

·       Vul in volgorde van voorkeur minimaal zes basisscholen in. De school van uw eerste voorkeur zet u op nummer 1, uw volgende voorkeur op 2, enzovoort. U kunt zowel voorrangsscholen als niet- voorrangsscholen kiezen.

·       Let op: Ook wanneer al een oudere broer/zus op onze school zit, moet u het aanmeldformulier bij ons inleveren. In dit geval is het niet nodig om meerdere voorkeuren op te geven.

·       Vul het aanmeldformulier volledig in en onderteken het (vergeet uw telefoonnummer en e-mailadres niet).

·       Lever het aanmeldformulier vóór de sluitingsdatum bij onze school in. T.a.v. de administratie

In de onderstaande gevallen is het noodzakelijk bij de aanmelding schriftelijke bewijsstukken te tonen:

- de voorgedrukte gegevens op het aanmeldformulier zijn niet correct en u heeft ze gecorrigeerd;

- u gebruikt een aanmeldformulier zonder voorgedrukte persoonsgegevens van uw kind.

Binnen 10 werkdagen na het inleveren van uw aanmeldformulier ontvangt u (per post/mail) een bewijs van aanmelding, waarop alle gegevens staan zoals uw kind in onze administratie verwerkt is.

De voorrangsscholen die u niet gekozen heeft, worden automatisch in volgorde van loopafstand in een tweede lijstje op dit bewijs toegevoegd.

Controleer dit bewijs van aanmelding en neem z.s.m. met ons contact op indien de gegevens niet correct zijn. U kunt tot de sluitingsdatum uw aanmelding en/of de volgorde van de voorkeursscholen wijzigen.  

Geen aanmeldformulier?

Wanneer u geen aanmeldformulier heeft, kunt u het downloaden op de website: www.naarschoolinhaarlem.nl

Inleverdata voor het aanmeldformulier

De uiterste data voor het inleveren van het aanmeldformulier zijn voor:

· Kinderen geboren tussen 1 augustus 2017 en 31 december 2017     2 februari 2021

· Kinderen geboren tussen 1 januari 2018 en 30 april  2018              26 mei 2021

· Kinderen geboren tussen 1 mei 2018 en 31 augustus 2018             29 september 2021

Een plaats op de basisschool

Na de inleverdatum worden – onder verantwoordelijkheid van de gezamenlijke schoolbesturen – alle aangemelde kinderen voor de betreffende geboortegroep geplaatst. Het toedelen van de plaatsen aan de aangemelde kinderen verloopt voor alle basisscholen gelijktijdig en geautomatiseerd, volgens vastgestelde voorrangsregels. Elk kind krijgt een plaats op de hoogst mogelijke school van voorkeur.

Als er voldoende plaatsen op een school zijn, worden alle kinderen op de school van aanmelding geplaatst. Wanneer op een school meer aanmeldingen dan plaatsen zijn, is loten noodzakelijk. Uw kind loot dan mee in volgorde van de door u opgegeven scholen van voorkeur.  Eerst worden de kinderen met voorrang geplaatst. Daarna komen de overige aanmeldingen aan bod. Wanneer uw kind op onze school wordt uitgeloot, komt het in aanmerking voor een plaats op de eerstvolgende opgegeven voorkeursschool, enz., enz. Pas als uw kind daarna ongeplaatst blijft, komt het in aanmerking voor een plaats op één van de niet-opgegeven voorrangsscholen. Deze zijn automatisch toegevoegd aan uw opgegeven voorkeuren, welke staan op uw bewijs van aanmelding.

De plaatsing van de aangemelde kinderen op onze school gaat in onderstaande volgorde:

1. Een oudere broer of zus zit op de school op het moment dat het aangemelde kind 4 jaar wordt (dit kind heeft een plaatsgarantie);

2. Het kind heeft onze school als voorrangsschool;

3. Het kind woont in Haarlem, maar onze school is geen voorrangsschool;

4. Het kind woont buiten Haarlem.

Inschrijven

Na de plaatsing ontvangt u in februari, juni of oktober 2021 (afhankelijk van de geboortedatum van uw kind) een brief van de school waar uw kind is geplaatst. In deze brief staat de uiterste datum waarop u aan de school kenbaar moet maken of u van deze gereserveerde plaats gebruik gaat maken. Pas daarna is uw inschrijving definitief en bent u verzekerd van de plaats op de school.

Wilt u kennismaken met onze school?

Wij organiseren vanwege corona geen informatiebijeenkomsten. U kunt voor vragen contact opnemen met de directeur, Susan Seijmonsbergen, zij is bereikbaar op maan-, dins- en donderdag tussen 10 en 11 uur op telefoonnummer 023-5261260 of via de mail, susan.seijmonsbergen@twijs.nl

Broertjes/zusjes aanmeldingen
Indien u al een ouder kind bij ons op school heeft of ingeschreven staat, dan verzoeken wij om het inschrijfformulier van De Werkschuit in te leveren. Zou houden wij een goed overzicht van de aantallen die wij kunnen plaatsen. 

Uw kind wordt vier jaar
Zodra uw kind vier jaar is, mag hij/zij de hele dag naar school. Voordat uw kind vier jaar wordt, mag het 3x een dagdeel komen wennen. Ongeveer anderhalve maand voor de vierde verjaardag van uw kind wordt door de leerkracht contact met u opgenomen om wendata af te spreken. Wordt uw kind in juni of juli 4 jaar? Dan gaat uw kind na de zomervakantie naar school. Tweelingen plaatsen wij in de groepen 1/2 bij voorkeur in aparte groepen. Wij nemen hierover een besluit in overleg met de ouders. Vanaf groep 3 hebben wij dit schooljaar van ieder leerjaar 1 groep.  Met uitzondering van onze huidige groep 4. Tweelingen zullen daardoor t/m groep 8 bij elkaar in de klas zitten.

Uw kind komt van een andere school
Als uw kind van een andere school komt, kunt u uw kind ook aanmelden met het genoemde inschrijfformulier.
U maakt met de directeur een afspraak om uw kind aan te melden. Als wij plek hebben voor uw kind, nemen wij contact op met de school van herkomst. Ook wordt er een onderwijskundig rapport opgevraagd. Vanuit de informatie van de school besluiten wij of wij in voldoende mate tegemoet kunnen komen aan de onderwijsbehoeften van uw kind. Als dat zo is, zullen wij overgaan tot plaatsing en afspraken met u maken over de start op De Werkschuit. 

(klik hier voor downloadlink). Eenmaal op uw computer kunt u het dan gemakkelijk zelf afdrukken.

  

 

 

 

 

 

Contact

Velserstraat 55
2023 EB  Haarlem

023 526 12 60
info@werkschuit-haarlem.nl