Velserstraat 55
2023 EB  Haarlem

023 526 12 60
info@werkschuit-haarlem.nl

Uw kind bij ons op school

Coronacrisis en plaatsingsbeleid

Als gevolg van de Coronacrisis is besloten om de toewijzing van de plaatsen aan kinderen geboren in de maanden december 2016 t/m maart 2017 te verplaatsen naar juni a.s.. In tegenstelling tot de data die in de brochure “Voor het eerst naar de basisschool in Haarlem” staan, kunt u t/m dinsdag 26 mei a.s. het aanmeldformulier inleveren. U zal dan uiterlijk 10 juni bericht ontvangen van de school waar uw kind geplaatst kan worden. Inleveren van het aanmeldformulier Omdat de school voorlopig niet toegankelijk is, kunt u uw aanmeldformulier bij voorkeur per e-mail (bijv. via een scan of foto van uw mobiel) inleveren, maar het kan ook per post of in de brievenbus van de school. Als u van een niet-voorgedrukt aanmeldformulier gebruik maakt, verzoeken wij u hierbij ook een adresbewijs toe te voegen. Het e-mailadres van de school is:administratie@werkschuit-haarlem.nl. Informatie over de school helaas kunnen wij totdat de scholen weer open gaan geen rondleidingen organiseren. Heeft u vragen over onze school dan, kunt u ons telefonisch bereiken op donderdagen tussen 10 en 11 uur op telefoonnnumer: 023-5261260.  

Kennismaken met de school
Wanneer u op zoek gaat naar een school voor uw kind heeft u waarschijnlijk veel vragen. Op onze informatie-ochtenden vertellen wij u waar De Werkschuit voor staat en kunt u uw vragen stellen. Uiteraard kunt u dan zelf een kijkje nemen in de groepen en zo de sfeer proeven. U kunt zich inschrijven voor een informatie-ochtend via administratie
@werkschuit-haarlem.nl

Voor het eerst naar de basisschool

Als uw kind vier jaar is, kan het naar de basisschool. In Haarlem geldt het plaatsingsbeleid voor kinderen die vanaf 1 januari 2015 geboren zijn. Hierdoor verloopt op alle basisscholen het aanmelden op dezelfde manier en worden alle aangemelde kinderen, die in dezelfde periode geboren zijn, gelijktijdig en volgens dezelfde regels geplaatst.  

Aanmelden voor de basisschool Kinderen die tussen 1 augustus 2016 en 31 juli 2017 geboren zijn, kunnen vanaf 11 november 2019 aangemeld worden. Begin november 2019 ontvangen hun ouders de brochure ‘Voor het eerst naar de basisschool in Haarlem’ met het aanmeldformulier waarop de kindgegevens staan voorgedrukt. U meldt uw kind aan door dit aanmeldformulier bij de school van uw eerste keuze in te leveren. U mag elke school in Haarlem kiezen, dit zijn er in totaal 49. Ook kinderen uit de buurgemeenten zijn welkom op Haarlemse basisscholen. Ouders met een kind dat is geboren in de periode 1 augustus 2017 t/m 31 juli 2018 zullen in het najaar van 2020 de brochure en hun aanmeldformulier ontvangen. Zij kunnen vanaf dat moment hun kind aanmelden.  

Meer belangrijke informatie vindt u in onderstaande link.

Informatie schoolplein Haarlem.doc

Broertjes/zusjes aanmeldingen
Indien u al een ouder kind bij ons op school heeft of ingeschreven staat, dan verzoeken wij om het inschrijfformulier van De Werkschuit in te leveren. Zou houden wij een goed overzicht van de aantallen die wij kunnen plaatsen. 

Uw kind wordt vier jaar
Zodra uw kind vier jaar is, mag hij/zij de hele dag naar school. Voordat uw kind vier jaar wordt, mag het 3x een dagdeel komen wennen. Ongeveer anderhalve maand voor de vierde verjaardag van uw kind wordt door de leerkracht contact met u opgenomen om wendata af te spreken. Wordt uw kind in juni of juli 4 jaar? Dan gaat uw kind na de zomervakantie naar school. Tweelingen plaatsen wij in de groepen 1/2 bij voorkeur in aparte groepen. Wij nemen hierover een besluit in overleg met de ouders. Vanaf groep 3 hebben wij dit schooljaar van ieder leerjaar 1 groep.  Met uitzondering van onze huidige groep 4. Tweelingen zullen daardoor t/m groep 8 bij elkaar in de klas zitten.

Uw kind komt van een andere school
Als uw kind van een andere school komt, kunt u uw kind ook aanmelden met het genoemde inschrijfformulier.
U maakt met de directeur een afspraak om uw kind aan te melden. Als wij plek hebben voor uw kind, nemen wij contact op met de school van herkomst. Ook wordt er een onderwijskundig rapport opgevraagd. Vanuit de informatie van de school besluiten wij of wij in voldoende mate tegemoet kunnen komen aan de onderwijsbehoeften van uw kind. Als dat zo is, zullen wij overgaan tot plaatsing en afspraken met u maken over de start op De Werkschuit. 

(klik hier voor downloadlink). Eenmaal op uw computer kunt u het dan gemakkelijk zelf afdrukken.

INFORMATIE-OCHTENDEN

I.v.m het corona virus gaan de informatieochtenden van dit schooljaar helaas niet meer door.

Wij laten graag onze school aan u zien middels een rondleiding, wanneer wij weer ouders mogen toelaten in onze school.

Deze is van 09.00 - 09.45 uur. U kunt zich aanmelden via e-mail administratiewerkschuit@salomoscholen.nl
Graag uw naam en telefoonnummer vermelden.

Per informatie ronde is plek voor max 20 ouders. 

 

 

 

 

 

 

Contact

Velserstraat 55
2023 EB  Haarlem

023 526 12 60
info@werkschuit-haarlem.nl