Velserstraat 55
2023 EB  Haarlem

023 526 12 60
infowerkschuit@salomoscholen.nl

Contactgegevens

Basisschool De Werkschuit
Velserstraat 55
2023 EB Haarlem
023-5261260
e-mail: infowerkschuit@salomoscholen.nl

Directeur
Susan Seijmonsbergen ( ma di do)
e-mail: directeurwerkschuit@salomoscholen.nl

Administratie

Ingrid Keur (ma)
administratiewerkschuit@salomoscholen.nlBestuur: SALOMO – Stichting Interconfessioneel Onderwijs Haarlem en Omstreken
Garenkokerskade 19
2013 AJ Haarlem
Postbus 2018
2002 CA Haarlem
023-7078380
www.salomoscholen.nl

Medezeggenschapsraad
Myrthe Hooijman voorzitter
Pepijn Többen

e-mail: mrwerkschuit@salomoscholen.nl

Ouderraad
Edo Balsink voorzitter
Elvira Denteneer penningmeester
Tim van Rijn

e-mail:orwerkschuit@salomoscholen.nl

Vertrouwenspersonen
Voor onze school is de contactpersoon:
Mevr. N van de Water
023-5261260
Voor Salomo:
Mevrouw M. Weterings en de heer L. Deurloo
023-7078380


Bureau Leerplicht Gemeente Haarlem
Westergracht 72
2014 XA Haarlem
Postbus 3333
2001 DH Haarlem
023-5115665

Inspectie van het Onderwijs

info@owinsp.nl
www.onderwijsinspectie.nl
Klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld: meldpunt vertrouwensinspecteurs: 0900-1113111 (lokaal tarief)
Vragen over onderwijs: 0800-8051 (gratis)

Schoolarts (G.G. en G.D.)
bezoekadres:
Zijlweg 200
2015 CK Haarlem (zelfde gebouw als de brandweer)
0900-0400 682 7,5 eurocent per gesprek

Contact

Velserstraat 55
2023 EB  Haarlem

023 526 12 60
infowerkschuit@salomoscholen.nl