Velserstraat 55
2023 EB  Haarlem

023 526 12 60
info@werkschuit-haarlem.nl

Extra verlof
Voor bepaalde bijzondere omstandigheden kan vrij worden gevraagd. Voor een toelichting verwijzen wij  u naar de website van de gemeente Haarlem.

  • verhuizing (maximaal 1 dag);
  • bijwonen van het huwelijk van bloed- of aanverwanten 2 e t/m 3 e graad (maximaal 2 dagen, afhankelijk of dit huwelijk wordt gesloten in of buiten de woonplaats van belanghebbende);
  • ernstige ziekte van ouders, bloed- of aanverwanten t/m 3 e graad (duur in overleg met schoolleiding);
  • overlijden van bloed- of aanverwanten in de 1e graad (ten hoogste 4 dagen), van bloed- of aanverwanten in de 2 e graad (ten hoogste 2 dagen), van bloed- of aanverwanten in de 3 e of 4e graad (maximaal 1 dag);
  • het 25-, 40- en 50-jarig ambtsjubileum en het 12,5- 25-, 40-, 50- en 60-jarig huwelijksjubileum van ouders of grootouders (1 dag);
  • voor andere naar het oordeel van de locatieleider belangrijke redenen

Het liefst heeft de school dat bezoeken aan tandarts, huisarts of ziekenhuis buiten schooltijd plaatsvinden. Dit is niet altijd mogelijk. Voor deze incidentele bezoeken krijgt u meestal verlof. Voor de meer structurele behandelingen, denk aan logopedie, dyslexiebehandeling, geeft de school geen verlof. Deze behandelingen dienen buiten schooltijd plaats te vinden. Hierop is een uitzondering mogelijk, een “tenzij”. Dit “tenzij” geldt als leerlingen vastlopen in hun leerproces. De beoordeling van ‘vastlopen in het leerproces’ ligt bij de leerkracht, intern begeleider en directie. Aan deze beoordeling ligt dan een onderzoek, handelingsplannen of een ontwikkelingsperspectief ten grondslag. Extra verlof dient u minimaal 6 weken van te voren aan te vragen bij de locatieleider Susan Seijmonsbergen   


Contact

Velserstraat 55
2023 EB  Haarlem

023 526 12 60
info@werkschuit-haarlem.nl