Velserstraat 55
2023 EB  Haarlem

023 526 12 60
info@werkschuit-haarlem.nl

Kunst en Cultuur op De Werkschuit

Tijdens zijn of haar schoolleven op De Werkschuit krijgt uw kind cultuureducatie op het gebied van muziek, dans, drama, beeldende vorming, erfgoed, literaire kunst en media/audiovisuele technieken.

Om cultuureducatie goed aan te laten sluiten bij het onderwijs, hebben wij ervoor gekozen om de facetten gedoseerd en gestructureerd aan te bieden. Concreet betekent dit dat we binnen een cyclus van drie jaar alle facetten aan bod laten komen. Elk jaar staat een aantal facetten centraal. De cyclus ziet er zo uit
2013-2014 beeldende vorming en erfgoed;
2014-2015 muziek / dans / drama;
2015-2016 literaire kunst en media/audiovisuele technieken

Op deze manier krijgen de kinderen tijdens hun schoolleven op De Werkschuit 2 of 3 keer te maken met elk facet van cultuureducatie. Het doel hiervan is om hun horizon te verbreden, respect te krijgen voor uitingsvormen en creativiteit op allerlei gebied te stimuleren. Cultuureducatie is ook een belangrijk middel om eigen talenten en eigenheid te ontdekken en te waarderen.

Verder streven wij naar het volgende:
-één keer per jaar een cultureel uitje (buiten school);
-één keer per jaar een culturele activiteit op school;
-één keer per jaar naar een erfgoedinstelling;
-één keer per jaar iemand met een bep. beroep of kunde in de klas te laten komen.Contact

Velserstraat 55
2023 EB  Haarlem

023 526 12 60
info@werkschuit-haarlem.nl